0532 335 11 31 info@ozanel.com

BEDAŞ Elektrik Abonelik İçin İstenen Belgeler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik Abonelik İçin İstenen Belgeler

İlk Kez Abone Olacakların Yapması Gerekenler ve İstenen Belgeler:

 1. Talep Kabulü (Mesken ve Şirket için istenecek ortak belgeler)
 • Talep Kartonu,
 • Yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje,
 • İşe Başlama – İş Bitim Formu, (90 gün içerisinde sözleşme yapılmadığı takdirde enerji verme şartları yeniden değerlendirilir.)
 • Aboneliğin istendiği yerin harici krokisi,
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan), veya Yapı Ruhsatı,
 1. Sözleşme Yapılması:

Sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak;

Mesken Sözleşmeleri İçin:

 • Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili
 • Tapu fotokopisi Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi
 • Sözleşme yapılacak yere ait abone (Tesisat No) numarası
 • Geldiği yere ait abone (Tesisat No) numarası,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK)
 • Güvence bedeli, damga vergisi ücreti alınır. Elektrik kesik ise açma ücreti alınır.

İşyeri Sözleşmeleri İçin;

Şahıs Adına Yapılacak ise;

 • Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili
 • Tapu fotokopisi Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Güvence bedeli, damga vergisi ücreti alınır. Elektrik kesik ise açma ücreti alınır.

Şirket adına yapılacak ise;

 • Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili
 • Vekalet verenin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tapu fotokopisi Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş), Şirket şubesi varsa ve Ticaret Sicil Gazetesinde Şubenin adresi yayınlanmamışsa, Şirketin şube açılış kararı
 • Şirket kaşesi İmza sirküleri
 • Faaliyet belgesi
 • Yetki belgesi
 • Yetkili kişi veya kişiler
 • Sözleşme ücreti

NOT: Sanayi Sicil Belgesi olan abonelerin Sanayi İndiriminden faydalanabilmeleri için;

 • Kapasite Raporu,
 • Sanayi Sicil Belgesi’ nin aslı ile fotokopisini sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme esnasında hazır olmayan (ilgili yerden çıkarılmamış) bu belgeler ibraz ettikleri tarihten sonraki ikinci faturalama döneminden itibaren indirimden faydalanır.

Sanayi aboneleri İndirimlerini devam ettirebilmeleri için 2 yılda bir bu belgelerini yenileyerek tekrar sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.


Ozan Elektrik