Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik Abonelik İçin İstenen Belgeler

İlk Kez Abone Olacakların Yapması Gerekenler ve İstenen Belgeler:

Talep Kabulü (Mesken ve Şirket için istenecek ortak belgeler)
Talep Kartonu,
Yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje,
İşe Başlama – İş Bitim Formu, (90 gün içerisinde sözleşme yapılmadığı takdirde enerji verme şartları yeniden değerlendirilir.)
Aboneliğin istendiği yerin harici krokisi,
Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan), veya Yapı Ruhsatı,
Sözleşme Yapılması:
Sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak;

Mesken Sözleşmeleri İçin:

Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili
Tapu fotokopisi Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi
Sözleşme yapılacak yere ait abone (Tesisat No) numarası
Geldiği yere ait abone (Tesisat No) numarası,
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Zorunlu deprem sigortası (DASK)
Güvence bedeli, damga vergisi ücreti alınır. Elektrik kesik ise açma ücreti alınır.
İşyeri Sözleşmeleri İçin;

Şahıs Adına Yapılacak ise;

Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili
Tapu fotokopisi Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Vergi levhasının fotokopisi
Güvence bedeli, damga vergisi ücreti alınır. Elektrik kesik ise açma ücreti alınır.
Şirket adına yapılacak ise;

Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili
Vekalet verenin nüfus cüzdanı fotokopisi
Tapu fotokopisi Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Vergi levhasının fotokopisi
Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş), Şirket şubesi varsa ve Ticaret Sicil Gazetesinde Şubenin adresi yayınlanmamışsa, Şirketin şube açılış kararı
Şirket kaşesi İmza sirküleri
Faaliyet belgesi
Yetki belgesi
Yetkili kişi veya kişiler
Sözleşme ücreti
NOT: Sanayi Sicil Belgesi olan abonelerin Sanayi İndiriminden faydalanabilmeleri için;

Kapasite Raporu,
Sanayi Sicil Belgesi’ nin aslı ile fotokopisini sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Sözleşme esnasında hazır olmayan (ilgili yerden çıkarılmamış) bu belgeler ibraz ettikleri tarihten sonraki ikinci faturalama döneminden itibaren indirimden faydalanır.

Sanayi aboneleri İndirimlerini devam ettirebilmeleri için 2 yılda bir bu belgelerini yenileyerek tekrar sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*